Only Me and Me

慢慢看就知道了

卧龙吟

--留下几多风流,多少长叹,一片壮志,无尽遗憾。
 
束发读诗书,修德兼修身。
仰观与俯察,韬略胸中存。
躬耕从未忘忧国,谁知热血在山林。
凤兮,凤兮,思高举,时乱势危久沉吟。
凤兮,凤兮,思高举,时乱势危久沉吟。
茅庐承三顾,促膝纵横论。
半生遇知己,蛰人感幸甚。
明朝携剑随君去,羽扇纶巾赴征程。
龙兮,龙兮,风云会,长啸一声抒怀襟。
归去,归去,来兮,我宿愿,余年还做垅亩民。
清风明月入怀抱,猿鹤听我再抚琴。
天道常变异,运数杳难寻。
成败在人谋,一诺竭终悃。
丈夫在世当有为,为民播下太平春。
归去,归去,来兮,我宿愿,余年还做垅亩民。
归去,归去,来兮,我宿愿,余年还做垅亩民。
清风明月入怀抱,猿鹤听我再抚琴。
 
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: