Only Me and Me

慢慢看就知道了

卧龙吟

 
82集的《三国演义》如今已不知看了多少次了,下面的这段“卧龙吟”实在是至爱的一段:
 
 
 
词也很好:
 
束发读诗书,修德兼修身
仰观与俯察,韬略胸中存
躬耕从未忘忧国,谁知热血在山林
凤兮凤兮思高举,世乱时危久沉吟
茅庐承三顾,促膝纵横论
半生遇知己,蜇人感兴深
明朝携剑随君去,羽扇纶巾赴征程
龙兮龙兮风云会,长啸一声舒怀襟
归去归去来兮我夙愿,余年还做陇亩民
 
清风明月入怀抱,猿鹤听我再抚琴
 
天道常变易,运数沓难寻
成败在人谋,一诺竭忠悃
丈夫在世当有为,为民播下太平春
归去归去来兮我夙愿,余年还做陇亩民
清风明月入怀抱,猿鹤听我再抚琴
 
==========================================
 
遥想当年武侯出山之时一定是想得能早日天下清平而归去来兮,可知此一去便是27载春秋岁月,却从此再未得一见新野乡间那田园农舍。
 
清风明月入怀抱,猿鹤听我再抚琴。为之一哭为之一哭。
 
Advertisements

11 responses to “卧龙吟

 1. Qin October 2, 2007 at 2:29 pm

  shafa   🙂
  an bu xi huan kan san guo yan yi dianshiju….

 2. miaomiao October 4, 2007 at 3:33 am

  完整的听完一遍,的确为之动容!

 3. Annie October 4, 2007 at 7:00 am

  取舍间,当事人必已明晰了前路.有了觉悟吧.而世间事,多不能遂人愿,不瞻前顾后的,才成了真英雄.话虽如此,这一句"清风明月入怀抱,猿鹤听我再抚琴",确是令人一叹一哭,再叹再哭.
  世事一场大梦,人生几度秋凉… 如此看来,能做醉卧芳草听风雨的闲人一个,也是多少真英雄可望而不可及的归途.: )
   
   

 4. Demon October 5, 2007 at 1:45 am

   
  @ Qin: 女孩子可以理解, : )
   
  @ miaomiao: 唉,难得有知音,呵呵。
   
  @ Annie: 我想了一会,不知回复什么好,那么这就算回复好了。
   
  @ Mira: hehe, what\’s that?
   

 5. Qin October 5, 2007 at 9:52 pm

  问个问题:赵云骑的马有名堂不?

 6. Demon October 9, 2007 at 2:02 am

  这个似乎没有听说过,除非是野史。。。

 7. Corona October 9, 2007 at 2:02 am

  偶老公也喜欢哼唱电视剧的曲子,不过《红楼梦》多于《三国》…

 8. Demon October 10, 2007 at 2:08 am

   
  有品位,有前途,: )

 9. October 11, 2007 at 9:33 am

  同爱。绝对大爱。

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: